1. Algemeen

Kunstmomentje is gevestigd aan de Heereweg 61, 2161AD Lisse (kvk: 60410248), is verantwoordelijk voor de
verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. Alle persoonlijke informatie die aan
Kunstmomentje wordt toevertrouwd, zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. In dit Privacybeleid informeren wij u over de
wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. De meest recente versie van het Privacybeleid
staat op de website van Kunstmomentje en kunt u downloaden, uitprinten en opslaan.

2. Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Kunstmomentje verzamelt en verwerkt van haar klanten, via onder meer
nieuwsbrieven, website en de webshop van Kunstmomentje.

3. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan gewijzigd worden om de conformiteit met de geldende wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen
bekend worden gemaakt via de website.

4. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

Hieronder zal per dienstverlening worden aangeven welke gegevens wij verzamelen en verwerken, voor welk doel dit gebeurt en hoe
lang deze gegevens bewaard zullen blijven.

6. Overig

Er zijn nog eventuele andere diensten mogelijk waarbij persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt, denk hierbij aan
win acties, workshops, evenementen of deelname aan een klantenpanel. De volgende persoonsgegevens worden
opgeslagen:
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres
- Telefoon nummer

Doel van de verzameling: we gebruiken deze gegevens voor ons eigen administratie en om u te informeren.
Bewaartermijn: wanneer iemand zich uitschrijft, zal deze info worden verwijdert uit onze database.

8. beveiliging gegevens

Wij zullen uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en passende technische en organisatorische maatregelen treffen
om uw persoonsgegevens te beveiligen teneinde verlies, diefstal of misbruik te voorkomen.

9. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Indien u toegang wilt hebben tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren, gegevens wenst te wijzigen of te verwijderen, kunt u een
schriftelijk verzoek sturen naar Kunstmomentje ter attentie van Anita van Diemen, op het adres: Heereweg 61, 2161 AD Lisse of
via het online contactformulier uw verzoek doorgeven. U kunt uw gegevens tevens inzien en wijzigen op uw accountpagina.

10. Vragen?

Heeft u een vraag of een klacht over het Privacybeleid van Kunstmomentje? Dan kunt u contact opnemen via info@kunstmomentje.nl of bellen naar 06 29371856.